Notice: Undefined variable: _POST in /home/bee30148/domains/ckcauto.com/public_html/application/Bootstrap.php on line 1 Notice: Undefined variable: _POST in /home/bee30148/domains/ckcauto.com/public_html/library/Zend/Registry.php on line 1 CKC AUTO

Xe Tải Hyundai 2,5 Tấn Thùn...

Trọng tải : 2.5 Tấn

Tổng trọng tải : 6.500 kg

Dung tích : 3.907 cm3

Chi tiết

Xe tải Hyundai Porter H100 1....

Trọng tải : 1.25 Tấn

Tổng trọng tải : 3.200 kg

Dung tích : 2.607 cc

Chi tiết

Xe Tải Hyundai Veam 2.5 Tấn ...

Trọng tải : 2.5 Tấn

Tổng trọng tải : 5.810 kg

Dung tích : 3907 cm3

Chi tiết

Xe Tải Hyundai Veam 3.5 Tấn ...

Trọng tải : 3.5 Tấn

Tổng trọng tải : 6.810 kg

Dung tích : 3.907 cm3

Chi tiết

Xe Tải Hyundai VEAM 3.5 Tấn ...

Trọng tải : 3.5 Tấn

Tổng trọng tải : 6.790 kg

Dung tích : 3907 cm3

Chi tiết

Xe Tải HYUNDAI 2.5 Tấn HD65...

Trọng tải : 2.5 Tấn

Tổng trọng tải : 6.500 kg

Dung tích : 3907 cm3

Chi tiết

Xe Tải Ben Hyundai HD65 2.5 T...

Trọng tải : 2.5 Tấn

Tổng trọng tải : 6.500 kg

Dung tích : 3,568 cm3

Chi tiết

Xe Tải Ben Hyundai HD72 3.5 T...

Trọng tải : 2.5 Tấn

Tổng trọng tải : 7.200 kg

Dung tích : 3,907 cm3

Chi tiết

Xe cẩu Hino Wu442 - 4,5T gắn...

Trọng tải : 4.5 tấn

Tổng trọng tải : 7500 kg

Dung tích : 4009 cc

Chi tiết

Thaco Kia k2700 Xe sửa điện...

Trọng tải : 2.5 tấn

Tổng trọng tải : 2.720 kg

Dung tích : 2665 cc

Chi tiết

Xe Tải MITSUBISHI 3T5 Gắn C...

Trọng tải : 3.5 tấn

Tổng trọng tải : 6.500 kg

Dung tích : 3.908 cc

Chi tiết

Xe Tải MITSUBISHI 1T9 Gắn C...

Trọng tải : 1.9 tấn

Tổng trọng tải : 1.9 tấn

Dung tích : 3.908 cc

Chi tiết

Xe bồn Hyundai HD320 bồn ch...

Trọng tải : 15 tấn

Tổng trọng tải : 30.960 kg

Dung tích : 11.149 cc

Chi tiết

Xe Téc Nước Kia 4,5 Khối K...

Trọng tải : 1200 kg

Tổng trọng tải : 3.605 kg

Dung tích : 2.957 cm3

Chi tiết

Xe bồn Hyundai HD65 bồn xăn...

Trọng tải : 2.5 Tấn

Tổng trọng tải : 6.500 kg

Dung tích : 3,568 cm3

Chi tiết

Xe bồn Hino WU422 - 3T chở n...

Trọng tải : 3 tấn

Tổng trọng tải : 7500 kg

Dung tích : 4.009 cc

Chi tiết

Xe Tải SUZUKI 500Kg Thùng Đ...

Trọng tải : 700 kg

Tổng trọng tải : 1450 kg

Dung tích : 970 cc

Chi tiết

Xe tải Suzuki Pro 750kg Thùn...

Trọng tải : 750 kg

Tổng trọng tải : 1950 kg

Dung tích : 1590 cc

Chi tiết

Xe Tải Kia Thùng Đông Lạn...

Trọng tải : 1000 kg

Tổng trọng tải : 2985 kg

Dung tích : 2.665 cm3

Chi tiết

Xe Tải Kia K3000S Thùng Đô...

Trọng tải : 1100 kg

Tổng trọng tải : 3.605 kg

Dung tích : 2.957 cm3

Chi tiết

Xe Đầu Kéo JAC 2 Cầu 1 Dí...

Trọng tải : 26 tấn

Tổng trọng tải : 12.970 kg

Dung tích : cm3

Chi tiết

Xe đầu kéo HD700

Trọng tải : 70 tấn

Tổng trọng tải : 30.130 kg

Dung tích : 11.149 cc

Chi tiết

Xe đầu kéo HD1000

Trọng tải :

Tổng trọng tải : 30.130 kg

Dung tích : 11.149 cc

Chi tiết

Xe Đầu Kéo JAC 1 Cầu 36 T...

Trọng tải : 36 tấn

Tổng trọng tải : 17.950 kg

Dung tích : 9.726 cm3

Chi tiết

Xe đầu kéo Hyundai Trago 46...

Trọng tải : 16 tấn

Tổng trọng tải : 25.710 kg

Dung tích : 11.344 cc

Chi tiết

Xe Đầu Kéo VEAM 44 Tấn - V...

Trọng tải : 44 Tấn

Tổng trọng tải : 24500 kg

Dung tích : 14860 cm3

Chi tiết

Xe Đầu Kéo VEAM 52 Tấn - V...

Trọng tải : 52 Tấn

Tổng trọng tải : 14070 kg

Dung tích : 14860 cm3

Chi tiết

Xe Đầu Kéo JAC 1 Cầu 30 T...

Trọng tải : 30 tấn

Tổng trọng tải : 17.950 kg

Dung tích : Tùy loại...

Chi tiết

Xe khách Samco isuzu 29 chổ ...

Trọng tải : 5.700 kg

Tổng trọng tải : 8.500 kg

Dung tích : 5.193 cc

Chi tiết

Xe khách Samco 24 chổ

Trọng tải :

Tổng trọng tải : 7.000 kg

Dung tích : 2.999 cc

Chi tiết

Xe khách Samco 46 chổ BE5

Trọng tải :

Tổng trọng tải :

Dung tích : 12,920 cc

Chi tiết

Xe khách Samco Hyundai 46 ch...

Trọng tải : 11.240 kg

Tổng trọng tải : 14.000 kg

Dung tích : 12.920 cc

Chi tiết